Seksualne nadużycie i gwałt

29 marca 2020

5 min. czytania

1102 odsłon

Czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych co 45 sekund gwałcona jest kobieta? Przed ukończeniem 18 roku życia jedna na trzy dziewczynki i jeden na sześciu chłopców doświadczyła molestowania seksualnego. Statystyki mówią o tym, że w ciągu całego swego życia jedna na dwie kobiety padnie ofiarą gwałtu.

Akty seksualnej przemocy mają miejsce wokół nas, a statystka jest trudna do przyjęcia. Dziewczyny i chłopcy doznają głębokich zranień ciała, jak i osobowości, które wywierają wpływ na całe ich życie. Czy dziecko zapomina? Nie!

foto_blog

Nastoletnie dziewczyny stanowią największą grupę ryzyka, jeśli chodzi o przemoc seksualną. Co ciekawe okazuje się, że prawdopodobieństwo, że gwałciciel będzie osobą, którą zna jest cztery razy większe, niż, że będzie to ktoś obcy. Osoby, które dotknęła przemoc seksualna w dużo większym stopniu mają problem z depresją, nadużywaniem środków odurzających, samookaleczaniem, skłonnościami samobójczymi, kłopotami w szkole, konfliktami z autorytetem, wczesnym rozpoczynaniem życia seksualnego i z łaknieniem niż osoby nie molestowane.

Możemy wyróżnić 3 fazy traumy gwałtu

Faza I - Faza ostra zaczyna się natychmiast po zdarzeniu i trwa do 6 tygodni Reakcje fizyczne: dezorganizacja, kłopoty ze snem, zaburzenia łaknienia, próby samobójcze, samookaleczenia się. Reakcje emocjonalne: Szok, niedowierzanie, lęk, głębokie, sprzeczne emocje, gniew, chęć zemsty, żal, uczucie zdrady, obrzydzenia, goryczy .

Faza II - Faza reorganizacji Trwa od 6 tygodni do 6 miesięcy Przystosowanie się od normalnego życia. Zmiana przyjaciół, numeru telefonu, potrzeba i pragnienie rozmawiania o doświadczeniu, zadawanie pytań kim jestem, kłopoty ze zdrowiem, lęk przed samotnością, zmiany nastroju

Faza III – Faza rozwiązania zaczyna się około szóstego miesiąca i może trwać bezterminowo. Integracja – osoba integruje złe doświadczenie ze swoim życiem, Rozwiązanie – osoba rozwiązuje traumatyczne zdarzenie i skutki.

Co zrobić jeśli bliską Ci osobę zgwałcono?

  • 1. Zabierz ją w bezpieczne miejsce, tam, gdzie będzie mogła w dogodnych warunkach opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Pamiętaj, że osoba, zaraz po zdarzeniu może nie być w stanie opowiedzieć o tym co się wydarzyło.
  • 2. Zabierz osobę do ginekologa lub lekarza rodzinnego, by dokonać obdukcji. Pomoc lekarska jest najpilniejszą potrzebą po gwałcie, wesprzyj osobę, by było uczciwa w chwili zbierania wywiadu przez lekarza.
  • 3. Zachęć osobę do sięgania po pomoc. Zachęć i wskaż osobę, do której ofiara powinna się udać, by wyjść z seksualnej traumy, otrzymanie kompetentnej pomocy jest kluczem, by do końca życia nie być jedynie ofiarą swojego doświadczenia.
  • 4. Wykorzystaj pomocne źródła. Takie jak Internet, poradniki, telefony zaufania dla ofiar gwałtu.
  • 5. Zapewnij bezwarunkową miłość, wsparcie i wyrozumiałość. Odciągaj poczucie winy od osoby, która zostało zgwałcona.
  • 6. Bądź cierpliwy i pełen dobroci. Proces powrotu do zdrowia, po tak trudnym doświadczeniu wymaga czasu i ciężkiej pracy. Pamiętaj u każdego wygląda to inaczej. Osoba toczy walkę o odzyskanie szacunku dla samej siebie, poczucia własnej wartości, pewności siebie, i samokontroli. Najważniejsze nie jest szybkie osiągniecie zdrowia, najważniejsze jest by rozpocząć proces.

Warto pamiętać, że Polski kodeks karny traktuje gwałt, jako przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajowości.

Art. 197 kk.:
§ 1 "Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat."
§ 2 "Jeśli sprawca w sposób określony w § 1, doprowadzi inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat."

Rachela